1

باور کردن هر یک از از اینها ten افسانه درباره سرویس قاشق چنگال 24 نفره شما را از بالا رفتن نگه می‌دارد

News Discuss 
یکدست بودن تمام سرویسهای غذاخوری نیز باعث تمیزی و یکپارچگی سفره میشود؛ بنابراین بهجای آنکه اجزای غذاخوری را بهصورت جداگانه خریداری کنیم از سرویسهای قاشق و چنگال استفاده میکنیم. این سرویس دارای درصدی نیکل و کروم است که باعث می شود این سرویس دارای خاصیت ضد زنگ و ضد https://homedish.ir/product-category/cutlery/cutlery-set/%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%82-%d9%88-%da%86%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-24-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story